Alisado Vegliss

Spots

Espot per Vegliss realitzat durant la sessió fotogràfica pel seu allisat de queratina vegetal a Barcelona 2021.
Aperture Audiovisualshttps://vimeo.com/658616257